website head chatbot830x210

Updated: 28-May-2022

Covid 19 report 280522

- បានធ្វេីតេស្តចំនួន​ 2966396 ស្មេីនឹង​ 175526 ក្នុង១លាន នាក់
 
សូមចាក់វ៉ាក់សាំង និង បន្តអនុវត្តន៌​:​ ៣កុំ​ ៣ការពារ​ ។
 
ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ 115