រដូវភ្លៀងឈានចូលមកដល់ហើយ បងប្អូនអាចរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារន្ទះ សូមអានសារអប់រំទាក់ទងនឹងការការពារសុខភាពពីរន្ទះ ។ សូមបងប្អូនការពារសុខភាពឲ្យបានល្អ ។ ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ ១១៥ ។

Thunder light1 sm    Thunder light 2 sm  

ដោយសារមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កំដៅនៅលើផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ និងនៅក្នុង សាកលលោក មានការកើនឡើងខុសប្លែកពីធម្មតាដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្លាប់ ដោយសារ បញ្ហាជម្ងឺបេះដូង និងសួត និងអាចមានជំងឺឆ្លងផ្សេងៗ ដូចជា...

Read more: សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបង្ការជំងឺបណ្តាល មកពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង

រដូវភ្លៀងឈានចូលមកដល់ហើយ សូមអានសារអប់រំទាក់ទងនឹងការការពារសុខភាពក្នុងរដូវភ្លៀង ។ សូមបងប្អូនការពារសុខភាពឲ្យបានល្អ ។ ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ ១១៥ ។

Raining 1 small    Raining 2 small

សូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ ខាងក្រោម៖

Guide new year sm

គន្លឹះ៥យ៉ាងដើម្បីរៀបចំអាហារ និងទទួលទានអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។ ដកស្រង់សង្ខេបពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក ។

5-tips-safe-food-sm