សារអប់រំទាក់ទងការការពារសុខភាពក្នុងរដូវដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង ។ សូមបងប្អូនការពារសុខភាពឲ្យបានល្អ ។ ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ ១១៥ ។

Hot wea 1 small   Hot wea 2 small

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ដល់២០១៦នេះ មានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនលឿងនៅប្រទេសអង់ហ្គោឡា ទ្វីបអាហ្រ្វិក ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាងមួយរយនាក់បានស្លាប់ ។ ពាក់កណ្តាលខែមិនា២០១៦នេះ ប្រទេសចិនមាននាំចូលជំងឺគ្រុនលៀងពីរករណីពីប្រទេសអង់ហ្គោឡា ផងដែរ ប៉ុន្តែពុំទាន់រកឃើញចំលងទៅអ្នកដទៃនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឡើយទេ ។ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជំងឺនេះក៏ចំលងដោយសារមូស ខ្លាខាំផងដែរ ដូច្នេះបើយើងរួមគ្នាកំចាត់ដង្កូវទឹក កំចាត់ជំរកមូសខ្លា មានន័យថាយើងរួមគ្នាបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺហ្ស៊ីកា ជំងឺគ្រុនលឿង និងជំងឺគ្រុនឈីក ។ ខ្ញុំសូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវសារអប់រំទាក់ទងនឹង ជំងឺគ្រុនលឿង ។ ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទង ១១៥ ។

Yellow Fever smal

សូមចុចអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឃុំសំបូរមាស ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល

របស់ក្រសួងសុខាភិបាល new1នៅទីនេះ

សូមទាញយកឯកសារស្តីពីសំនួរ និង ចំលើយ ទាក់ទងទៅនឹងជំងឺហ្ស៊ីកា (ZIKA) new1នៅទីនេះ

វីរុស Zika រកឃើញដំបូងនៅលើសត្វស្វាក្នុងឆ្នាំ១៩៤៧ និងលើមនុស្ស ក្នុងឆ្នាំ១៩៥២ នៅប្រទេស Uganda និងTanzania នែទ្វីបអាហ្វ្រិក ។ បន្ទាប់មកជំងឺ នេះមានការ ផ្ទុះឡើងជារប៉េះរប៉ោះ នៅទ្វីបអាហ្រ្វិក អាមេរិក និង អាសុីប៉ាស៊ីហ្វិក ។

Read more: ពត៌មានបន្ថែមអំពីមេរោគ Zika